Jesteś tutaj

Dział Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej

Kod jednostki: AFK2

Zakres zadań działu:

 1. kontrola prawidłowości dekretacji dokumentów kosztowych oraz ich wprowadzanie wg miejsc powstawania kosztów,
 2. analiza i rozliczanie kosztów według źródeł ich finansowania oraz rozliczanie kosztów pośrednich,
 3. opracowanie zasad rozliczania kosztów i kontrola ewidencji księgowej kosztów w układach kalkulacyjnych przyjętych w zakładowym planie kont,
 4. ewidencja przychodów prac naukowo-badawczych oraz wystawianie dowodów zewnętrznych z zakresu prac naukowo – badawczych, dotacji i działań dotyczących zadań innych działów,
 5. rozliczanie decyzji inwestycyjnych finansowanych z budżetu właściwego ministerstwa,
 6. prowadzenie ewidencji materiałowej w zakresie gospodarki magazynowej,
 7. uzgadnianie ewidencji stanów magazynowych,
 8. współpraca w przygotowaniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów,
 9. przygotowanie sprawozdań i informacji w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji kosztowej,
 10. przygotowanie projektów zmian planu kont w zakresie ewidencji kosztów i gospodarki magazynowej,
 11. prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT w zakresie zadań działu,
 12. udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.