Jesteś tutaj

Dział Finansowy

Kod jednostki: AFF1

Zakres zadań działu:

 1. nadzór nad terminowym realizowaniem zobowiązań Uczelni
 2. prowadzenie Centralnego Rejestru Faktur i innych dokumentów finansowych,
 3. kontrola formalno-rachunkowa, przekazywanie dokumentów do opisów merytorycznych do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 4. nadzór nad terminowym zwrotem faktur i innych dokumentów finansowych,
 5. ewidencja i rozliczanie pobieranych zaliczek na wydatki służbowe,
 6. przygotowywanie dokumentów finansowych oraz bankowych do zatwierdzenia, w tym ustalania wartości w walutach obcych,
 7. emitowanie przelewów, zleceń krajowych i zagranicznych w systemie ERP oraz import przelewów do systemów bankowych,
 8. prowadzenie Kasy Głównej i Socjalnej,
 9. rozliczanie finansowe delegacji, obozów, zjazdów i konferencji naukowych krajowych i zagranicznych,
 10. sprawdzanie pod względem rachunkowym list dotyczących praktyk zagranicznych oraz ich wypłaty,
 11. sprawowanie obsługi bankowej Uczelni,
 12. wystawianie not księgowych (obciążeniowych i uznaniowych), wystawianie not korygujących treść,
 13. nadzór nad kasami fiskalnymi Uczelni,
 14. analiza stanu środków na rachunkach i wykonywanie dyspozycji lokat i zakupu papierów wartościowych,
 15. udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.