Jesteś tutaj

Dział Planowania i Monitorowania Kosztów

Kod jednostki: AFA 

Do zadań Działu Planowania i Monitorowania Kosztów należy:

 1. kontrola kosztów, odpisywanie i potwierdzanie środków w ramach działalności ogólnouczelnianej, wydziałów, dydaktycznej, naukowej lub usługowej, przeznaczonych na realizację zamówień wnioskowanych przez jednostki;
 2. przygotowywanie raportów z realizacji kosztów według wydzielonych funduszy
 3. przygotowanie i przekazywanie do systemu Polon wymaganych danych;
 4. przygotowanie planu finansowego Uczelni, monitorowanie jego wykonania i sporządzanie raportów z realizacji planów;
 5. weryfikacja planowanego funduszu wynagrodzeń;
 6. sporządzanie raportów z realizacji planów;
 7. sporządzanie raportów w zakresie funduszu płac;
 8. wykonywanie sprawozdań zewnętrznych z zakresu planowania;
 9. opracowywanie analiz ekonomicznych wybranych elementów działalności;
 10. ocena efektywności ekonomicznej planowanych zamierzeń organizacyjnych;
 11. obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Finansów;
 12. przygotowanie budżetów zadaniowych Rektora, wydziałów, prorektorów i Kanclerza oraz monitorowanie ich wykonania,
 13. przygotowanie i przekazywanie do systemu POLON wymaganych danych,
 14. przygotowanie planu zamówień publicznych Uczelni, monitorowanie jego wykonania i sporządzanie raportów z realizacji planu, współpraca z Działem Zamówień Publicznych oraz Działem Zakupów Projektowych,
 15. wspieranie Dziekanów w przygotowaniu budżetów zadaniowych Wydziałów.

PRACOWNICY