Jesteś tutaj

Pracownicy

Kod jednostki: AFA
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu WUM, pok. 404, 415, 417, 418

Kierownik:Danuta Wojda
pokój 417
danuta.wojda@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 417
Zastępca kierownika:Agnieszka Grabowska-Suwała
pokój 417
agnieszka.grabowska-suwala@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 517 
Pracownicy:Dominika Jabłońska
pokój 415
dominika.jablonska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 401
Dorota Kamińska
pokój 415
dorota.kaminska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 452
Malwina Kowalska
pokój 418
malwina.kowalska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 493
Maria Anna Kurpińska
pokój 418
maria.kurpinska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 515
Anna Niżnik
pokój 418
anna.niznik@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 468
Agnieszka Słowińska
pokój 404
agnieszka.slowinska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 463
Monika Smolarczyk
pokój 418
monika.smolarczyk@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 493
Marzena Witecka
pokój 418
marzena.witecka@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 494
 Małgorzata Zgorzałek
pokój 404
malgorzata.zgorzalek@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 453