Jesteś tutaj

Pracownicy

Kod jednostki: AFK1

ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu WUM
pokoje 407, 408, 409, 410, 412, 414
02-091 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 412
tel.: (0-22) 57 20 409
faks: (0-22) 57 20 476

Kierownik:

Urszula Buczyńska   - informacja o szerszym zakresie odnośnie danych księgowych możliwych do uzyskania z księg rachunkowych

pokój 412
urszula.buczynska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 412

Zastępca kierownika:Edyta Przybylska   - informacja o szerszym zakresie odnośnie danych księgowych możliwych     do uzyskania z księg rachunkowych
pokój 412
edyta.przybylska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 409
Pracownicy:

Anna Buza - informacja na temat rozliczeń z dostawcami krajowymi i odbiorcami krajowymi i  zagranicznymi oraz  rozrachunków ZMS

pokój 407
anna.buza@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 407

Iwona Kwarciak  - informacja na temat operacji na rachunkach bankowych w PLN i walutach obcych

pokój 407
iwona.kwarciak@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 407

Marzena Sobieraj - informacja na temat operacji na rachunkach bankowych w PLN i walutach obcych

pokój 407
marzena.sobieraj@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 457

Renata Mroczek  - informacja dot. faktur sprzedaży wystawianych przez jednostki WUM
pokój 408
renata.mroczek@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 458

Małgorzata Miziołek  - informacja na temat rozliczeń ze studentami angielskojęzycznymi z tyt. czesnego oraz odnośnie faktur wewnętrznych WNT, IU, OO.
pokój 408
malgorzata.miziolek@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 458

Agnieszka Majkowska  - informacja na temat faktur zakupu zwiazanych z odliczeniem podatku VAT
pokój 408
agnieszka.majkowska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 408

Beata Grzegorzewska - informacja na temat faktur zakupu zwiazanych z odliczeniem podatku VAT
pokój 408
beata.grzegorzewska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 408

Jolanta Jałocha  - informacja na temat faktur zakupu oraz innych dowodów księgowych
pokój 409
jolanta.jalocha@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 459

Katarzyna Janus   - informacja na temat faktur zakupu oraz innych dowodów księgowych
pokój 409
katarzyna.janus@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 459

Bożena Pawłowska  - informacja na temat rozrachunków z najemcami, dostawcami zagranicznymi,   pracownikami, z tyt. opłat za akademiki oraz odnośnie kaucji, gwarancji, wadiów i depozytów
pokój 410
bozena.pawlowska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 464


Izabela Iwaszko  - informacja na temat ewidencji majątku Uczelni
pokój 410
izabela.iwaszko@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 460

Martyna Podkańska  -  - informacja na temat ewidencji majątku Uczelni
pokój 410
martyna.podkanska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 460

Iwona Augustyniak  - informacja na temat rozliczeń ze studentami krajowymi z tyt. czesnego
pokój 414
iwona.augustyniak@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 464

Wakat - informacja na temat rozrachunków z tyt. czynszów lokatorskich, rozliczeń z tyt. pożyczek ZFŚS

pokój 414

@wum.edu.pl

tel.: (0-22) 57 20 410