Jesteś tutaj

Kontakt

Kwestor

mgr Jolanta Ilków
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 402
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 402
faks: (0-22) 57 20 462
e-mail: jolanta.ilkow@wum.edu.pl

 

p.o. Zastępcy Kwestora
ds. Finansowych

mgr Michał Długokęcki 
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 419
02-091 Warszawa
(+48 22) 57 20 421
e-mail: michal.dlugokecki@wum.edu.pl

 

Zastępca Kwestora
ds. Księgowości

mgr Grażyna T. Majewska
ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 416
02-091 Warszawa
(+48 22) 57 20 416
e-mail:  grazyna.majewska@wum.edu.pl

 

Dział Ewidencji Kosztów
i Gospodarki Materiałowej   

ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 403, 413
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 413
tel.: (0-22) 57 20 473
faks: (0-22) 57 20 462
e-mail: ewidencjakosztow@wum.edu.pl

 

Dział Finansowy

ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 420, 421, 422, 423, 432
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 391
tel.: (0-22) 57 20 499
faks: (0-22) 57 20 481

 

Dział Księgowości

ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 407 do 410, 412, 414
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 409
tel.: (0-22) 57 20 412
faks: (0-22) 57 20 472
e-mai: dzialksiegowosci@wum.edu.pl

 

Dział Planowania i Monitorowania Kosztówul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pokój 417
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 417
tel.: (0-22) 57 20 517