Jesteś tutaj

Pracownicy

Kod jednostki: AFK2

ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 403, 413
02-091 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 413
tel.: (0-22) 57 20 473
faks: (0-22) 57 20 462

Kierownik:mgr Barbara Gardynik
pokój 413
barbara.gardynik@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 473  
Zastępca kierownika:mgr Dorota Rostkowska
pokój 413
dorota.rostkowska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 415 
Pracownicy:

Eliza Bieńkowska
pokój 402
tel.: (0-22) 57 20 406

mgr Maria Moszczyńska
pokój 403
maria.moszczynska@wum.edu.pl

tel.: (0-22) 57 20 445

mgr Małgorzata Byra
pokój 403
malgorzata.byra@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 467  

Anna Polkowska
pokój 403
anna.polkowska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 413