Jesteś tutaj

Pracownicy

Kod jednostki: AFF1

ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu WUM, pok. 420, 421, 422, 423, 432
02-091 Warszawa

Serwis Kwestury: www.wum.edu.pl/kwestura

Kierownik:mgr Justyna Sępka
pokój 421
justyna.sepka@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 391
Zastępca kierownika:mgr Iwona Goździk - informacje na temat faktur zagranicznych i składek członkowskich
pokój 421
iwona.gozdzik@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 499
Pracownicy:

Monika Czerko   - informacja w sprawie zaliczek i ich rozliczania oraz wszystkie informację o sposobie                                           rozliczenia delegacji krajowych

pokój 432 (kasa WUM)
monika.czerko@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 433

Małgorzata Paszkowska -  informacja w sprawie zaliczek i ich rozliczania oraz wszystkie informację                                                              o sposobie rozliczenia delegacji krajowych
pokój 432 (kasa WUM)
malgorzata.paszkowska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 432

mgr Agnieszka Graboś - informacje na temat obiegu faktur
pokój 423 
agnieszka.grabos@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 423

mgr Agnieszka Zonenberg - informacje na temat obiegu faktur                                                                              pokój 423                                                                                                                           agnieszka.zonenberg@wum.edu.pl                                                                                                                           tel.: (0-22) 57 20 423

Joanna Musiatowicz - informacje na temat obiegu faktur
pokój 423
joanna.musiatowicz@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 423

Elżbieta Kazimierowska - informacja o płatnościach, potwierdzenia przelewów
pokój 422
elzbieta.kazimierowska@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 422

mgr Aneta Woźniak -  informacja o płatnościach, potwierdzenia przelewów
pokój 422
aneta.wozniak@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 57 20 422

mgr Dorota Winnicka - informacja o płatnościach, potwierdzenia przelewów
pokój 422
dorota.winnicka@wum.edu.pl 
tel.: (0-22) 57 20 422

Lidia Longchamps de Berier - informację o sposobie rozliczenia delegacji zagranicznych
pokój 420
lidia.opalka@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 420

Małgorzata Mateńka informację o sposobie rozliczenia delegacji zagranicznych                                                          pokój 420                                                                                                               malgorzata.matenka@wum.edu.pl                                                                                                                         tel.: (0-22) 57 20 420